Svenska Bowlingförbundet

Bowling bör vara världens vanligaste och populäraste så kallade kägelsport. Som så många andra populära kulturyttringar har bowlingen sin hemvist i USA. Man tror att den där hade sitt ursprung i olika typer av kägelsporter som följde med tyska invandrare. Den generella speluppställningen med käglor som placeras i en trekant, har varit känd sedan åtminstone 1820-talet. Till Sverige kom den moderna bowlingen under tidigt 1900-tal. Redan år 1909 anlades den första banan på hotel Regina i huvudstaden. Ett par decennier senare, år 1929, bildades Svenska Bowlingförbundet. Sedan dess har Svenska Bowlingförbundet varit det självklara samarbets- och samlingsorganet för svenska bowlingentusiaster.

Svenska Bowlingförbundet gör stora insatser för sporten
Svenska Bowlingförbundet gör stora insatser för sporten

Svenska Bowlingförbundet samlar svenska bowlare

I Sverige har bowlingen verkligen ökat i popularitet sedan den där första banan byggdes i 1900-talets början. Idag finns inte mindre än 2 500 banor över hela landet, fördelade på ungefär 250 bowlinghallar. Därtill finns cirka 30 000 aktiva utövare av denna amerikanska kägelsport. Svenska Bowlingförbundet samlar således en respektabel skara människor, vars fritidsintresse växer sig starkare över landet. Och bowlingen är ju i egenskap av inomhussport en aktivitet som passar bra i vårt bitvis stränga klimat. Så det är kanske inte så konstigt att vårt lilla kalla land har lyckats fostra en hel del internationellt framgångsrika bowlare. Bland dessa finns minst en världsmästare.

Oavsett om du har spelat bowling hela livet, eller bara är nyfiken på att testa, så är Svenska Bowlingförbundet en bra utgångspunkt för dig. På deras hemsida kan du hitta massor av bra information om banor, klubbar och regler. Naturligtvis är man på förbundet mån om att attrahera så många nya bowlare och medlemmar man kan, och erbjuder därför nybörjaren god hjälp att hitta rätt. Du kan söka efter klubbar utifrån geografi, om du vill hitta en nära dig. Om du inte är intresserad av något medlemskap, utan bara vill spela ett parti med vänner, kan du också geografiskt söka efter bowlinghallar på förbundets hemsida.

De verkligt seriösa startar egen förening

Svenska Bowlingförbundet hjälper även dig som är intresserad av att starta en egen bowlingklubb. Generellt innebär startandet av en idrottsklubb att du startar en Ideell förening. Det är lätt och snabbt gjort, och denna föreningstyp ligger till grund för det mesta av Sveriges ideella sportliv. Allt du behöver är ett par vänner, och vissa stadgar, så är föreningen i formell mening bildad. Därefter får ni ansöka om inträde i bowlingförbundet. Det är verkligen att rekommendera, eftersom ni då sätts i kontakt med likasinnade entusiaster över hela landet, och utanför landsgränserna därtill. Tänk dock på att ett sådant projekt kan komma att kräva rejält med engagemang.

Svenska Bowlingförbundet gör fler insatser för att sprida sporten i vårt land. Exempelvis har man satsat på vad man kallar Bowlingambassadörer. Projekt Bowlingambassadör syftar till att utse en person på lokala bowlinghallar som brinner för att inviga fler människor i sporten. Ambassadören kan till exempel ansvara för prova-på-dagar och mer allmänt ta hand om nybörjare som vill ta sig an sporten. Projektet har sitt ursprung i ett lokalt ”eldsjälsprojekt”, som var en sådan framgång att man nu har beslutat att sprida det nationellt. Svenska Bowlingförbundet tänker till och med stötta lokala engagemang under Projekt Bowlingambassadörer med upp till 5 000 kronor. Man hoppas att det kan få fart på engagerade medlemmar över hela landet. Om du är intresserad av att ta dig an att hjälpa nykomlingar bör du kontakta din lokala förening eller bowlinghall.

En naturlig samlingspunkt för proffs och amatörer

Svenska Bowlingförbundet har sedan 1930-talet varit den naturliga samlingspunkten för Sveriges bowlingliv. Från en handfull tidiga entusiaster har nu medlemsskaran vuxit till 30 000 personer, som har inte mindre än 2 500 banor att samsas om. Och fler lär det bli. Bowlingen tilltalar många olika människor. Vårt kalla klimat premierar inomhussporter, och trots att bowling är tekniskt mycket krävande, behöver utövarna inte vara särskilt atletiska. Det är således en rolig sport för alla åldrar, för otränade personer lika väl som vältränade atleter. Svenska Bowlingförbundet har en viktig roll i Sverige, genom att marknadsföra och organisera en så populär fritidssyssla. Utan det engagemang förbundet visar, hade vårt land varit en rolig sport fattigare.